Специалности

Технология на хомеопатичните и фитопродукти – код 3863

Нова модерна специалност, изучаваща фармацевтичните препарати, хранителните добавки и суровините, от които се произвеждат хомеопатични и фитопродукти.

Учениците придобиват знания и умения за:

  • Технологичните процеси на хомеопатичните производства;
  • Технологичните процеси на производството на фитопродукти;
  • Начина им на действие и тяхното приложение.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:

– Фирми за производство на хомеопатични и фитопродукти;
– Консултанти в дрогерии;
– Дистрибутори на хомеопатични и фитопродукти

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ:

Завършилите могат да продължат образованието си в медицински колежи и университети и университети с химическа насоченост.