Специалности

Системно програмиране – код 0407

Тази специалност е свързана с подготовка на специалисти, умеещи да инсталират и конфигурират различни операционни системи и софтуерни продукти, обновяващи или контролиращи технологични процеси, както в производството, така и в бизнеса.
Една от най-актуалните и търсени специалности на пазара на труда. Завършилите ще могат да програмират на съвременни програмни езици: C#, Java, JavaScript, CSS и HTML; да работят с база данни; да създават мултимедийни приложения и WEB сайтове.

Системно програмиране прием след 7 клас

Системен програмист ще работите като:

  • системен администратор
  • техник на компютърни системи
  • квалифициран програмист
  • контрол на софтуер
  • операционни системи