Специалности

Икономическа информатика – код 0409

Бизнес-основата на обучението (Електронна търговия, Човешки ресурси, мениджмънт на информационни системи и др.), заедно с добрата езикова и компютърна подготовка (Системи за управление на бази данни, Проектиране на WEB среда, Системи за информационно обслужване и др.).

Перспективи за реализация:

Завършилите специалност „Икономическа информатика“ придобиват качества като организираност, работа в екип и инициативност, помагат на завършилите да се адаптират към бързо и лесно променящата се среда на пазара на труда, имат големи възможности за реализация навсякъде.

Завършилият „Икономическа информатика“ може да работи като:

  • служител в държавната администрация
  • служител банковото дело
  • служител в счетоводството

Консултант в отдели по проучване, инвеститорски и индустриален маркетинг във финансови, инвестиционни, застрахователни и други институции.
Анализатори в прилагането на програмни и информационни технологии.
Представител на международни и мултинационални фирми, сдружения, компании, корпорации и фондации, на длъжности.
Служител във внедряване и използване на програмни продукти и информационни системи в областта на правото.