Специалности

Екология и опазване на околната среда – код 0412

Едни от най-прогресивно развиващите се производства са насочени към екологията и опазването на околната среда.
С грижа за опазване на околната среда, ПГХТ „АКАД. Н. Д. ЗЕЛИНСКИЙ“-ГР. БУРГАС ще подготвя отлично обучени специалисти, с нужните компетенции, отговарящи на европейските стандарти.
Специалността предоставя възможност за реализация във всички наши и международни фирми и компании от местния и държавен сектор в областта на екологията и опазването на околната среда.
Професионалната подготовка се провежда в специализираните лаборатории на гимназията и реални производствени условия.

Екология и опазване на околната среда
прием след 7

Нашите ученици ще могат да работят като:

  • експерти по санитарен и екологичен контрол
  • еколози и лаборанти във всички специализирани служби