Специалности

Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти – код 0410

Едни от най-прогресивно развиващите се производства са насочени към фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти.
С грижа за здравето и красотата на всеки от нас, ПГХТ „АКАД. Н. Д. ЗЕЛИНСКИЙ“-ГР. БУРГАС ще подготвя отлично обучени специалисти, с нужните компетенции, отговарящи на европейските стандарти.
Специалността предоставя възможност за реализация във всички наши и международни фирми и компании от местния и държавен сектор в областта на фармацевтичната и парфюмерийно-козметична промишленост.
Професионалната подготовка се провежда в специализираните лаборатории на гимназията и реални производствени условия.

Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти
прием след 7 клас

Нашите ученици ще могат да работят като:

 • лаборанти
 • технолози и експерти с контролни функции

Специалности

Икономическа информатика – код 0409

Бизнес-основата на обучението (Електронна търговия, Човешки ресурси, мениджмънт на информационни системи и др.), заедно с добрата езикова и компютърна подготовка (Системи за управление на бази данни, Проектиране на WEB среда, Системи за информационно обслужване и др.).

Перспективи за реализация:

Завършилите специалност „Икономическа информатика“ придобиват качества като организираност, работа в екип и инициативност, помагат на завършилите да се адаптират към бързо и лесно променящата се среда на пазара на труда, имат големи възможности за реализация навсякъде.

Завършилият „Икономическа информатика“ може да работи като:

 • служител в държавната администрация
 • служител банковото дело
 • служител в счетоводството

Консултант в отдели по проучване, инвеститорски и индустриален маркетинг във финансови, инвестиционни, застрахователни и други институции.
Анализатори в прилагането на програмни и информационни технологии.
Представител на международни и мултинационални фирми, сдружения, компании, корпорации и фондации, на длъжности.
Служител във внедряване и използване на програмни продукти и информационни системи в областта на правото.

Специалности

Екология и опазване на околната среда – код 0412

Едни от най-прогресивно развиващите се производства са насочени към екологията и опазването на околната среда.
С грижа за опазване на околната среда, ПГХТ „АКАД. Н. Д. ЗЕЛИНСКИЙ“-ГР. БУРГАС ще подготвя отлично обучени специалисти, с нужните компетенции, отговарящи на европейските стандарти.
Специалността предоставя възможност за реализация във всички наши и международни фирми и компании от местния и държавен сектор в областта на екологията и опазването на околната среда.
Професионалната подготовка се провежда в специализираните лаборатории на гимназията и реални производствени условия.

Екология и опазване на околната среда
прием след 7

Нашите ученици ще могат да работят като:

 • експерти по санитарен и екологичен контрол
 • еколози и лаборанти във всички специализирани служби
Специалности

Системно програмиране – код 0407

Тази специалност е свързана с подготовка на специалисти, умеещи да инсталират и конфигурират различни операционни системи и софтуерни продукти, обновяващи или контролиращи технологични процеси, както в производството, така и в бизнеса.
Една от най-актуалните и търсени специалности на пазара на труда. Завършилите ще могат да програмират на съвременни програмни езици: C#, Java, JavaScript, CSS и HTML; да работят с база данни; да създават мултимедийни приложения и WEB сайтове.

Системно програмиране прием след 7 клас

Системен програмист ще работите като:

 • системен администратор
 • техник на компютърни системи
 • квалифициран програмист
 • контрол на софтуер
 • операционни системи