Специалности

Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти – код 0410

Едни от най-прогресивно развиващите се производства са насочени към фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти.
С грижа за здравето и красотата на всеки от нас, ПГХТ „АКАД. Н. Д. ЗЕЛИНСКИЙ“-ГР. БУРГАС ще подготвя отлично обучени специалисти, с нужните компетенции, отговарящи на европейските стандарти.
Специалността предоставя възможност за реализация във всички наши и международни фирми и компании от местния и държавен сектор в областта на фармацевтичната и парфюмерийно-козметична промишленост.
Професионалната подготовка се провежда в специализираните лаборатории на гимназията и реални производствени условия.

Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти
прием след 7 клас

Нашите ученици ще могат да работят като:

  • лаборанти
  • технолози и експерти с контролни функции