Пети етап

Пети етап – 2023-2024

Документи се приемат от 23.08.2023г. от 09:00 до 15:00 часа в сградата на училището.

СПЕЦИАЛНОСТ вх. Номер БАЛ
Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти 0760006 299.50
Технология на хомеопатичните и фитопродукти 0758801 227
Необходими документи за записване:

1. Заявление – попълва се на място;
2. Свидетелство за основно образование (оригинал);
3. Медицинско свидетелство;
4. Копие от акт за раждане.