Блог

Международен ден на числото Пи

На 14 март, математиците и почитателите на науката отбелязват Деня на числото Пи. Ученици от клубове по интереси: “ Полезна математика“ и “ Компетентни в света на технологиите“ организираха представителна изява, посветена на числото “ Пи“. Добри математици, умели програмисти и…. отлични кулинари!

Блог

Дигитална раница – обучение

Единната електронна платформа „Дигитална раница“- в помощ на интерактивното обучение в дигитална среда

„Дигитална раница“ е единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание, създадена по проект „Образование за утрешния ден, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

„Дигитална раница“ дава широк спектър от дигитално учебно съдържание по общообразователните предмети. Платформата прави пренос на всички дейности от реална в дигитална среда, като това включва следните функционалности, достъпни за учители, ученици и родители:

  • Електронен дневник: оценки, отзиви, отсъствия;
  • Възлагане на домашни задания и проследяване на тяхното изпълнение в срок; получаване на рецензии;
  • Голяма база от дигитално съдържание в меню Mozaik (видео, 3D модели и анимации);

Полезност:

За ученициЗа родителиЗа учители
Богат набор от безплатно интерактивно образователно съдържание под формата на дигитални уроци по общообразователни предмети от 1. до 12. клас. Уроците са достъпни от всяко едно устройство, а тяхната интерактивност ги прави ценен инструментариум в усвояване и затвърждаване на знания. Учениците ще имат неограничен достъп до библиотеката с образователно съдържание по всички предмети и класове, а техните родители ще могат да се информират чрез платформата за образователните резултати на своите деца.

Платформата служи като информационен и комуникационен канал с учителя и институцията, чрез който регистрираният родител ще се информира за оценките, отзивите, отсъствията и седмичната учебна програма на детето.

Платформата „Дигитална раница“ позволява:

  • ползване на дигитална библиотека и безплатно образователно съдържание;
  • създаване на авторски уроци посредством инсталирането на безплатния презентационен софтуер за учители mozaBook. Той разширява учебния инструментариум с разнообразни илюстрации, анимации и други възможности за презентации. Ефектното интерактивно съдържание и вградените, развиващи уменията, илюстративни и виртуални лабораторни приложения, помагат за повишаване интереса на учениците и придобиването на знания.

На обучителни сесии, проведени на 22 и 23.02.2023 г., с функционалностите на платформата „Дигитална раница“ е запозната педагогическата колегия на ПГХТ, а на родителските срещи – на 22 и 23.02.2023 г. – родителите на учениците от VIII до XII клас.

Блог

Представителна изява – Св. Паисий Хилендарски, будител български

Един монах,една история и много поводи за национална гордост! Представителната изява “ …че и ний сме дали нещо на светът“ събра ученици, родители и учители в нашето училище. Прекрасна работа на учениците от 9а и 11б и техните учители В. Владимирова и Ив. Димитриева!

Блог

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“– Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве и самоконтрола на младите хора. Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците. За учебната 2022/2023 година в ПГХТ “ Акад. Н. Д. Зелинский“ са сформирани три волейболни отбора. В тях тренират 30 момичета и момчета от IX, X и XI клас.

Блог

Бинарен урок- с ученици от 9 б клас

Бинарен урок- с ученици от 9 б клас- специалност Технология на фармацевтични и парфюмерийно- козметични продукти. Теми: “ Сърдечно съдова система- обобщение и систематизиране“ Биология и здравно образование; “ Създаване на циркулярни писма и формуляри в текстообработката система“- Информационни технологии. Учители, подготвили и представили урок, с активното участие на учениците от 9 б клас- Игл. Тюфекчиева и М. Харбалиева.

Блог

Хакатон – гр. Бургас 2022 година

Ученици от ПГХТ „Акад. Н. Д. Зелинский“ взеха участие в традиционният хакатон на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. В рамките на три дни имаха възможност да разработят технологични решения за осигуряване и тестване на ниво на устойчивост срещу кибератаки.
На финала учениците презентираха идеите си пред жури от представители на ИТ фирми в града – Технологика, Скейлфокус, Мусала софт, Съдърланд, Телелинк и др.

Отбор CyberSafe (ПГХТ „Акад. Н.Д. Зелинский“) заеха почитното трето място за идея и технологично решение на тема „Киберсигурност в образованието“.

Специални награди за оригинални идеи бяха присъдени на:

  • h5n1: Силна парола
  • Sigma: Оригинална идея
Блог

Родителска среща

Уважаеми ученици и родители,

родителски срещи за учебната 2022 – 2023 година в ПГХТ „ Акад. Н. Д. Зелинский“ .

Родителска среща за 8 клас ще се проведат на 28 септември
2022 г.
от 18:30 часа.

Родителска среща за 9 клас ще се проведат на 29 септември
2022 г.
от 18:30 часа.

Родителска среща за 10 клас ще се проведат на 05 октомври
2022 г.
от 18:30 часа.

Родителска среща за 11 и 12 клас ще се проведат на 06 октомври
2022 г.
от 18:30 часа.