Специалности

Осигуряване на продуктова информация – код 4478

Специалност „ Осигуряване на продуктова информация“ – е специалност, по която училището ще реализира прием за първи път.
Обучението по тази специалност дава много големи възможности за развитие на учениците. Изучаването на специфични специални предмети в рамките на обучението отваря широко врати за професионалното израстване на учениците. Обучаващите се могат да бъдат много успешни консултанти във водещи вериги за търговия с козметични, дрогерийни стоки и стоки за бита и да направят кариера в ритейл сектора.
Друга възможност за развитие е в областта на разработването и производството на био продукти и на козметика. Учениците получават и задълбочени знания по химия и биология, а това логично води до следващата образователна стъпка – към висше медицинско или фармацевтично образование, възможност за работа в изследователски звена в производствени фирми и институти, извършващи дейности в областта на фармацевтичните, парфюмерийно-козметичните производства.
В петгодишния курс на обучение учениците придобиват знания химичния състав на продуктите, съставките и реакциите им, разбират техния начин на действие и взаимодействие. Формират умения да използват придобитите знания да консултират клиенти за произхода, състава, предназначението и действието на продуктите за красота и здраве, като използва знанията си за основните системи в човешкия организъм и алтернативни методи за профилактика на здравето.
Учениците, обучаващи се по професия „ Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“ ще придобият знания за билките и приложението им, производствените процеси, методите на получаване и анализ на предлагания асортимент. Ще познават стандартите за качество на продукцията основните маркетингови правила за позициониране на стоки и обслужване на клиенти. Практическите умения придобити в реална работна среда ще са гарант за успешна реализация на пазара на труда.