Блог

Производствена практика в БСУ

Провеждане на производствена практика с ученици от 10 и 11 клас в БСУ на 13 и 14 юли. Разгледани теми
Тема: Генеранивни модели за създавяне на изображения, гл. ас. д-р А. Иванов;
Тема: LINQ заявки, доц. д-р Д. Минчев.
Работа по лабораториите в БСУ, доц. д-р К. Сейменслийски;
Комуникация с база данни чрез Entity Framework, доц. д-р Д. Минчев;
Тема: Анализ на сигурността на безжичната комуникация при компютърни и вградени системи, доц. д-р Т. Костадинов.

Свободни места

Свободни места

 

СВОБОДНИ МЕСТА
СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ УЧЕБНА 2023- 2024 ГОДИНА
СПЕЦИАЛНОСТ IX КЛАС X КЛАС XI КЛАС
Екология и опазване на околната среда 0 0 0
Електронна търговия 0 0 0
Икономическа информатика 0 0 0
Системно програмиране 0 0 0
Технология на фармацевтични и парфюмерийно- козметични продукти 0 0 0
Технология на хомеопатичните и фитопродукти 0 0 0