Ученически практики

Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез:

1. Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда.

2. Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии.

3. Подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.

4. Повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции.

5. Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО.

6. Повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори.

Практика на ученици от специалност „Технология на фармацевтични и парфюмерийно- козметични продукти“ в dm drogerie markt

Практика на ученици от специалност „Икономическа информатика“ в Комплекс 2000

Практика на ученици от специалност „Системно програмиране“ в Бусофт инженеринг АД