Учебници

 УЧЕБНА 2023-2024 ГОДИНА

общообразователни предмети

8 КЛАС9 КЛАС10 КЛАС11 КЛАС12 КЛАС
1. Български език – изд. ПРОСВЕТА
Автори: Весела Михайлова, Йовка Тишева, Станчева

2. Литература – изд. ПРОСВЕТА плюс
Автори: Кирил Топалов, А. Малинов

3. Английски език
Изд. ОXFORD University Press Solutions Bulgaria Edition
част A1 , A2 и WORKBOOK – A1 , A2
Автори: Tim Falla, Paul Davies
Учебниците по Английски, Немски или Руски език се закупуват с обща заявка за класа от съответното издателство.

4. Математика 8 клас с учебна тетрадка – изд. Анубис
Автори: Т. Витанов, Г. Кожухарова, М. Кьосев

5. Информационни технологии за 8 клас – Изд. Булвест 2000 София
Автори: Г. Момчева, Е. Ковачева, А. Ангелов

6. Философия за 8 клас – изд. ПЕДАГОГ 6
Автори: Г. Герчева-Несторова, Р. Димитрова, Б. Боевйч

7. Предприемачество – изд. „Мартилен” София 2018г.,
Автор: Кирил Тодоров

8. Бизнес комуникации – изд. „Мартилен” София 2018г.,
Автор: Емилия Шаренска, Милка Ризова от 2015 год. ( само за специалностите Икономическа информатика и Електронна търговия )

9. Неорганична химия – изд. Нови знания, първо изд. 2003г., Автор: Тодор Пеев ( за специалности: Екология и опазване на околната среда; Технология на фармацевтични и парфюмерийно- козметични продукти; Технология на хомеопатичните и фитопродукти)

1. Български език – „Просвета- София” АД
Автори: В. Михайлова, Йовка Тишева, Р. Станчева, Б. Борисов

2. Литература – изд. ПРОСВЕТА
Автори: Алб. Хранова, Л. Бояджиев, Л. Шишкова

3. История и цивилизация за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език –част 1
Изд. Булвест 2000

4. История и цивилизация за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език –част 2
Изд. Булвест 2000

5. Математика – изд. Анубис
Автори: Т. Витанов, П. Недевски, М. Кьосева

6. Информационни технологии за 9 клас – изд. Изкуства

7. География и икономика
за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език
 – изд. Анубис
Автори: A. Попов, П. Лаков, К. Найденов, E. Илиева, С. Стойчев

8. Философия за 9. клас – изд. Педагог- 6
Автори: Галя Герчева-Несторова, Райна Димитрова, Румяна Тултукова, Бойчо Бойчев

9. Биология и здравно образование
за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език
 – изд. Булвест 2000
Автори: Вл. Овчаров,О. Димитров, К. Йотовска, М. Христова,Т. Димитрова

10. ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език
 – изд. Булвест 2000
Автори: Максим Максимов, Ивелина Димитрова

11. ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език
 – изд. Анубис
Автори: С. Цаковски, П. Цанова, А. Генджова, Р. Николова, Б. Толев, Н. Йоргова, М. Дочева, Г. Шуманова

12. НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ –
специалност ЕООС и ТФПКП
 – изд. Нови знания
Автори: Тодор Пеев, София 2003г.

Учебниците по Английски, Немски или Руски език се закупуват с обща заявка за класа от съответното издателство.

1. Български език изд. „Просвета- София”
Автор: Весела Михайлова и колектив
2. Литература изд. „Анубис” и „Клет България”
Автор: Клео Протохристова и колектив
3. Информационни технологии изд. „ Домино”
Автори: Ив. Първанов, Л. Бонев
4. Математика изд. „ Анубис”
Автори: Т. Витанов, П. Недевски, М. Кьосева, Е. Стоименова
5. История и цивилизации изд. „Клет България”
Автор: Искра Баева и колектив
6. Икономика изд. „Мартилен” София 2018г.
Автори: Цонка Лалева и Милена Първанова
7. География и икономика изд. „Клет България”
Автори: А. Попов, П. Лаков, К. Найденов, С. Стойчев
8. Философия изд. „Педагог 6”
Автори: Галя Герчева-Несторова, Райна Димитрова, Румяна Тултукова, Бойчо Бойчев
9. Биология и здравно образование изд. „Клет България”
Автори: Владимир Овчаров, Камелия Йотовска, Марияна Христова, Таня Димитрова
10. Физика и астрономия изд. „Клет България”
Автори: Максим Максимов и Ивелина Димитрова
11. Химия и опазване на околната среда изд. „Клет България”
Автори: проф. С. Цаковски, доц. Ал. Генчова, доц. П. Василева и колектив
Учебниците по Английски, Немски или Руски език се закупуват с обща заявка за класа от съответното издателство.
1. Български език изд. „Просвета – основано 1945”
Автор: Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов
2. Литература изд. „Просвета – основано 1945”
Автор: Албена Хранова, Любов Шишкова
3. Математка изд. Архимед
Автори: Райна Алашка, Мая Алашка, Пламен Паскалев
4. Гражданско образование изд. „ Просвета”
Автори: Ангел Малинов, Весела Михайлова, Нели Дамянова
5. Немски език – Schritte International NEU 3(A2.1) – само за клас: 11 Б, В, Г изд. „ Hueber”
6. Руски език – само за клас: 11 А, Д изд. „Просвета”
Автори: Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова
1. Български език Изд. ПРОСВЕТА
2. Литература Изд. ПРОСВЕТА
3. Математика – задължителна подготовка Изд. Анубис
Милен Христов, Евгения Стоименова, Юлиян Цветков, Цеца Байчева
4. Гражданско образование  Изд. ПРОСВЕТА
Автори: Христо Тодоров, Георги Ганев, Майя Грекова, Петя Кабакчиева, Луиза Славкова, Кирил Славчев