Специалности

Системно програмиране – код 0407

Тази специалност е свързана с подготовка на специалисти, умеещи да инсталират и конфигурират различни операционни системи и софтуерни продукти, обновяващи или контролиращи технологични процеси, както в производството, така и в бизнеса. Една от най-актуалните и търсени специалности на пазара на труда. Завършилите ще могат да програмират на съвременни програмни езици: C#, Java, JavaScript, CSS и… Continue reading Системно програмиране – код 0407

0 comments

Икономическа информатика – код 0409

Бизнес-основата на обучението (Електронна търговия, Човешки ресурси, мениджмънт на информационни системи и др.), заедно с добрата езикова и компютърна подготовка (Системи за управление на бази данни, Проектиране на WEB среда, Системи за информационно обслужване и др.). Перспективи за реализация: Завършилите специалност „Икономическа информатика“ придобиват качества като организираност, работа в екип и инициативност, помагат на завършилите… Continue reading Икономическа информатика – код 0409

0 comments

Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти – код 0410

Едни от най-прогресивно развиващите се производства са насочени към фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти. С грижа за здравето и красотата на всеки от нас, ПГХТ „АКАД. Н. Д. ЗЕЛИНСКИЙ“-ГР. БУРГАС ще подготвя отлично обучени специалисти, с нужните компетенции, отговарящи на европейските стандарти. Специалността предоставя възможност за реализация във всички наши и международни фирми и компании от… Continue reading Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти – код 0410

0 comments

Екология и опазване на околната среда – код 0412

Едни от най-прогресивно развиващите се производства са насочени към екологията и опазването на околната среда. С грижа за опазване на околната среда, ПГХТ „АКАД. Н. Д. ЗЕЛИНСКИЙ“-ГР. БУРГАС ще подготвя отлично обучени специалисти, с нужните компетенции, отговарящи на европейските стандарти. Специалността предоставя възможност за реализация във всички наши и международни фирми и компании от местния… Continue reading Екология и опазване на околната среда – код 0412

0 comments

Електронна търговия – код 0408

Перспективна професия, която се развива все повече на нашия пазар с възможност да създавате, реализирате и управлявате търговски умения чрез Интернет. Специалността включва модули като компютърна грамотност, основи на маркетинга, мениджмънт, чужд език по професията, основи на електронния бизнес, онлайн разплащания, интернет маркетинг, системи за управление на съдържанието на уеб-сайтове и други.

0 comments

Технология на хомеопатичните и фитопродукти – код 3863

Нова модерна специалност, изучаваща фармацевтичните препарати, хранителните добавки и суровините, от които се произвеждат хомеопатични и фитопродукти. ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ: – Фирми за производство на хомеопатични и фитопродукти; – Консултанти в дрогерии; – Дистрибутори на хомеопатични и фитопродукти ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ: Завършилите могат да продължат образованието си в медицински колежи и университети и университети с химическа насоченост.

0 comments