Свободни места

Свободни места

 

СВОБОДНИ МЕСТА
СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ УЧЕБНА 2023- 2024 ГОДИНА
СПЕЦИАЛНОСТ IX КЛАС X КЛАС XI КЛАС
Екология и опазване на околната среда 0 0 0
Електронна търговия 0 0 0
Икономическа информатика 0 0 0
Системно програмиране 0 0 0
Технология на фармацевтични и парфюмерийно- козметични продукти 0 0 0
Технология на хомеопатичните и фитопродукти 0 0 0