Блог

Родителска среща

Уважаеми ученици и родители,

родителски срещи за учебната 2022 – 2023 година в ПГХТ „ Акад. Н. Д. Зелинский“ .

Родителска среща за 8 клас ще се проведат на 28 септември
2022 г.
от 18:30 часа.

Родителска среща за 9 клас ще се проведат на 29 септември
2022 г.
от 18:30 часа.

Родителска среща за 10 клас ще се проведат на 05 октомври
2022 г.
от 18:30 часа.

Родителска среща за 11 и 12 клас ще се проведат на 06 октомври
2022 г.
от 18:30 часа.