ПРОЕКТ „Еразъм +“

 

ПРОЕКТ: № 2019-1-BG01-KA102-062201” Моята професия в Европа”, финансиран по програма

 „ Еразъм +”на Европейския съюз

Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”

Представяне на проекта. 

Критерии за подбор на ученици от XI и XII клас (възраст 16-18 години, към момента на подаване на документи) по проект 2019-1-BG01-KA102-062201 „Моята професия в Европа “ („ My profession in Europe”).

Необходими документи при кандидатстване. 

График на дейностите. 

Допуснати до втори етап. 

Допуснати до интервю и график за провеждане на интервю за проверка и оценка на езиковите компетентности на ученици от специалност „ Технология на фармацевтични и парфюмерийно- козметични продукти“ и „Системно програмиране”. 

Краен резултат от втори етап. 

Списък с класираните участници в мобилности утвърден със Заповед № 214/ 05.12.2019г. на директора на ПГХТ „ Акад. Н. Д. Зелинский”.