Иновативно училище


С РЕШЕНИЕ № 584 на Министерски съвет от 20 август 2020 година ПГХТ “ Акад. Н. Д. Зелинский“ е в списъка на иновативните училища в Република България. Проектът, с който училището кандидатства е  „ Преподавам и уча в дигитална среда” и в него ще бъдат включени ученици от 9 клас, обучаващи се 2 различни специалности- “ Системно програмиране“ и “ Технология на фармацевтични и парфюмерийно- козметични продукти“. Иновацията е с продължителност 4 години.Пряко участие в работата с учениците ще вземат 15 учители- по общообразователни предмети и предмети, свързани с прфесионалната подготовка.