Проект „ Мултикултурна класна стая“


През тази учебна година Ивайло Андреев – старши учител по История и цивилизации в ПГХТ „ Акад. Н. Д. Зелинский“- гр. Бургас, се включи в Програма „Европа като общност на гражданите“ на фондация „Софийска платформа“.
Програмата стартира с поредица от обучения за развиване на уменията и компетенциите за работа по граждански каузи, финансова и менторска подкрепа при оформянето и реализирането на местен граждански проект и създаване на мрежа от съмишленици от цялата страна.
Разработеният от г-н Андреев проект „ Мултикултурна класна стая“, се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Софийска платформа“ , MitOst e.V и Stiftung Mercator като част от програмата „ Европа като общност на граждани“. Изразените мнения в рамките на проекта не представляват позиция на която и да е от трите организации по повдигнатите въпроси.
ПГХТ „ Акад. Н. Д. Зелинский“- гр. Бургас ще реализира дейности по проекта чрез създаването на среда за мултикултурен обмен между ученици, учители и родители. Ще се обособи център за общуване на младите хора, за споделяне на обичаи, облекло, традиции, песни, храна. Ще бъде използвана част от коридор в училището, където ще бъде организирано място за отдих и работа, както и експозиция от традиционни облекла и снимков материал на отделните етнически общности, които се обучават в нашето училище. В изградената мултикултурна класна стая ще се организират беседи и представяне на традиционни ритуали. Иновация, в която ще се опознават и ще осъществяват мултикултурен обмен учениците, обучаващи се в Гимназията.
„Мултикултурна класна стая” цели повишаване активността на младите хора, чрез създаване на различно иновативно и интерактивно образователно пространство във физическа и електронна среда, в което учениците да изучават граждански науки. В новото пространство, за което е предвиден I етаж в сградата на училището, учениците ще могат да се обучават, да се срещат с външни лектори и със съмишленици, да споделят и да генерират различни инициативи.
По проекта ще бъде създадена равнопоставеност на всяка общност в училищния и социалния живот, среда за неформално общуване между ученици, родители и представители на НПО . Младите хора ще се интегрират успешно в този шарен глобален свят, ще могат да общуват без предубеждения, да преодолеят страховете и стереотипите от миналото.

Началото е поставено на 27.07.2020гДо откриване на учебната година е изградена мултикултурната класна стая.Първи часове с ученици от 9 клас.