Моята професия в Европа по Програма „Еразъм+“


Професионалната гимназия по химични технологии „ Акад. Н. Д. Зелинский”- Бургас спечели проект: “ Моята професия в Европа“ по Програма „Еразъм+“. В Центъра за развитие на човешките ресурси- гр. София на 13.06.2019г. директорът на гимназията г-жа Жулиета Ценкова подписа договор по Програма „Еразъм+“, КД1 – “ Образователна мобилност на граждани“, сектор “ Професионално образование и обучение“.

Училището ще изпрати 20 ученици на практическо обучение в Италия и Австрия през пролетта на 2020, предоставяйки им възможност за обучение в реална работна среда.

10 ученици, обучаващи се в специалност „ Системно програмиране“, ще бъдат включени в двуседмично практическо обучение в „ IT Global Consulting srl”- гр. Милано, Италия, а 10 ученици, обучаващи се в специалност „ Технология на фармацевтични и парфюмерийно- козметични продукти ”- в „Eurofins Lebensmittelanalytik Österreich GmbH”- гр. Виена, Австрия.