Занимания по интереси

От 14.10.2019г. в ПГХТ „ Акад. Н. Д. Зелинский” стартират заниманията по интереси за учебната 2019/2020година!
Организират за учениците от VIII до XII клас, в съответствие с желанието им, със съгласието на родителите, както и с готовността на учителите в гимназията да провеждат различни организационни форми – клуб, вокална група, секция, кръжок.
В своята работа, заниманията по интереси, ще включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други. Ще спомагат за развиване на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците в ПГХТ „ Акад. Н. Д. Зелинский”. Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

  • Дигитална креативност
  • Технологии
  • Природни науки
  • Гражданско образование
  • Спорт
  • Изкуства и култура
ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ РЪКОВОДИТЕЛ
1 „Да презентираме и програмиране” Добрин Петков
2 „ На английски, моля!” Пенка Славова- Георгиева
3 „Германия- близка или далечна” Ивелина Димитриева
4 „В света на техниката” Ваня Иванова
5 „Химията в полза на човека” Екатерина Вълчанова
6 „Кратка експедиция в неизвестното” Ивайло Андреев
7 „Волейбол” Атанаска Ангелова
8 „Тенис на маса” Боряна Вангелова
9 „ХиКо” Жени Димитрова