ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

Прием:
5 специалности по 26 ученици, с интензивно изучаване на английски език и
1 специалност „Осигуряване на продуктова информация“ в дуална и дневна форма по 13 ученици във всяка форма на обучение, с разширено изучаване на немски език.
Срок на обучение: 5 години
Степен на професионална квалификация: ТРЕТА

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 Г.

Дейност Срок
1. Провеждане на НВО по:
Български език и литература
Математика
10 юни от 08:00 часа 2024г.
12 юни 08:00 часа 2024г.
2. Подаване на документи за участие в приема на ученици от 08 юли 2024г.
до  10 юли 2024г.
3. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12 юли 2024г.
включително
4. Записване на приетите ученици на първия етап на класиране или подаване на заявление за участие във втория етап на класиране до 15-17 юли 2024г.
включително
5. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 19 юли 2024г.
включително
6. Записване на приетите ученици на втория етап на класиране до 22-24 юли 2024г.
включително
7. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25 юли 2024г.
8. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране от 26 юли 2024г.
до 27 юли 2024г.
включително
9. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране до 30 юли 2023г.
включително
10. Записване на приетите ученици на третия етап на класиране 31 юли-02 август 2024г.
включително
11. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 04 август 2024г.
12. Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране 05-06 август 2024г.
включително
13. Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране до 7 август 2024г.
включително
14. Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране 08-09 август 2024г.
включително
15. Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране до 12 август 2024г.
включително
16. Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвъртия етап до 17 август – 5 септември 2024г.
включително
16. Попълване на свободните места след четвърти
етап на класиране
определя се от директора, до 11 септември 2024г.
включително
16. Утвърждаване на реализирания държавен
прием
до 14 септември 2024г.
включително