Балообразуване

ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС

2023- 2024

ЗА УЧЕБНАТА 2023- 2024 ГОДИНА ГИМНАЗИЯТА ОБЯВЯВА ПРИЕМ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ:

БАЛООБРАЗУВАНЕ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ:
1. Системно програмиране – код 407

 

2. Икономическа информатика- код 409

3. Електронна търговия- код 408

4. Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти- код 410

5. Екология и опазване на околната среда- код 412

6. Технология на хомеопатичните и фитопродукти- код 3863

Резултат от Национално външно оценяване Резултат от свидетелство за основно образование по:
1. Български език и литература
УДВОЕН РЕЗУЛТАТ
2. Математика
УДВОЕН РЕЗУЛТАТ
1. Информационни технологии

 

2. Чужд език