Балообразуване

БАЛООБРАЗУВАНЕ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ:
1. Системно програмиране – код 0407

2. Икономическа информатика- код 0409

3. Електронна търговия- код 0408

4. Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти- код 0410

5. Екология и опазване на околната среда- код 0412

6. Технология на хомеопатичните и фитопродукти- код 3863

Резултат от Национално външно оценяване Резултат от свидетелство за основно образование по:
1. Български език и литература
УДВОЕН РЕЗУЛТАТ
2. Математика
УДВОЕН РЕЗУЛТАТ
1. Информационни технологии

2. Чужд език