След 7 клас

Прием след 7 клас

Всички специалности без специалност „Осигуряване на продуктова информация“ дуална и дневна форма са с интензивно изучаване на английски език. Срок на обучение 5 години.

С разширено изучаване на немски език е специалност „Осигуряване на продуктова информация“ дуална и дневна форма. Срок на обучение 5 години.

Завършилите ученици придобиват трета степен на професионална квалификация.

Екология и опазване на околната среда – Еколог
Тази специалност обхваща всички технологични и технически проблеми по опазване на околната среда. Завършилите тази специалност ще могат да реализират съответни технологични операции, да подбират подходящ режим на работа, технологични и технически средства за опазване на околната среда.
Повече за специалността
Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти – Технолог
Изключително перспективна специалност, изучаваща технологията на производството, свойствата на суровините и материалите използвани във фармацевтиката и производството на парфюмерийни и козметични продукти.
Повече за специалността
Електронна търговия – Организатор Интернет приложения
Перспективна професия, която се развива все повече на нашия пазар с възможност да създавате, реализирате и управлявате търговски умения чрез Интернет.
Специалността включва модули като компютърна грамотност, основи на маркетинга, мениджмънт, чужд език по професията, основи на електронния бизнес, онлайн разплащания, интернет маркетинг, системи за управление на съдържанието на уеб-сайтове и други.
Повече за специалността
Системно програмиране – Програмист
Тази специалност е свързана с подготовка на специалисти, умеещи да инсталират и конфигурират различни операционни системи и софтуерни продукти, обновяващи или контролиращи технологични процеси, както в производството, така и в бизнеса.
Повече за специалността
Икономическа информатика – Информатик
Това е актуална специалност, която отговаря на изискванията на съвременните фирми, използващи високо интелигентни технологии и софтуерни продукти.
Специалността дава знания за системи за бизнес приложения, основани на авангардни софтуерни и хардуерни решения: системен анализ, технологии за изграждане на WEB сайтове, моделиране и решаване на бизнес задачи, администриране на сървър на база данни, информационна сигурност.
Повече за специалността
Осигуряване на продуктова информация
Това е специалност, по която училището ще реализира прием за първи път.Обучението по тази специалност дава много големи възможности за развитие на учениците. Изучаването на специфични специални предмети в рамките на обучението отваря широко врати за професионалното израстване на учениците. Обучаващите се могат да бъдат много успешни консултанти във…
Повече за специалността