Колегия

РъководствоБългарски език и литератураМатематика
инж. Маргарита Георгиева Видева – директор, училище
инж. Ани Георгиева Апрахамова – зам. директор
Георги Стойчев – учител
Виолета Емилова Владимирова – учител
Ивелина Христова Иванова-Димитриева – учител
Даниела Красимирова Йорданова – учител
Татяна Стоянова Стоянова – учител
Янка Марчева Чукарева – учител
Янка Георгиева Лимонова – учител
Николина Стойчева Стоянова – учител
Компютърна технологииФилософия, психология и логика
инж. Валентина Янкова Димитрова – учител
инж. Светла Недялкова Апостолова – учител
инж. Мирена Сабинова Харбалиева – учител
инж. Марина Колева Иванова – учител
инж. Десислава Христова Георгиева – учител
Иван Петров Славин – учител
Николина Стойчева Стоянова – учител
Янка Георгиева Лимонова – учител
Добрин Димитров Петков – учител
Теодора Атанасова Пръвчева – учител
Ани Иванчева Василева – учител
Английски езикНемски езикРуски езикИсторияБиологияГеография
Пенка Славчева Славова-Георгиева – учител
Радостина Христова Петрова – учител
Светлана Борисова Генкова – учител
Диана Любенова Кабаиванова – учител
Елена Дойнова Станева – учител
Маргарита Костова – учител
Тони Константинова Чолакова – учител
Румяна Яворова Костадинова – учител
Пепа Дончева Костова – учител
Ивелина Христова Иванова-Димитриева – учител
Татяна Стоянова Стоянова – учител
Ивайло Андреев Андреев – учител
Милена Златкова Латунова – учител
Вероника Петрова Костова – учител
Иглика Иванова Тюфекчиева – учител
Вероника Петрова Костова – учител
Икономически наукиФизическо възпитание и спорт
инж. Милена Тодорова Недялкова-Желева – учител
Жана Дачева Атанасова – учител
Татяна Иванова Йорданова – учител
Атанаска Костадинова Ангелова – учител
Боряна Костадинова Вангелова – учител
Мирослав Марчев Водев – учител
Сияна Красимирова Кръстева – учител
Химия и химични технологииФизикаАвтоматизация на производството
инж. Илиана Недялкова Лазарова – учител
инж. Анита Кръстинова Манолова – учител
инж. Йовелина Спасова Бедева
Екатерина Николова Вълчанова – учител
инж. Станка Станкова Иванова – учител
инж. Румяна Чанева – учител
Татяна Иванова Зайчева – учител
Милена Стоянва Трифонова – учител
ръководител ИКТ- инж. Светла Недялкова Апостолова
Главен счетоводителВъзпитателиУчилищен психолог
Кремена Дачева Стоянова
Светлана Николова Ралчева
Видьо Илиев Видев
Даниела Георгиева Маджарова
Мария Кирилова Рачева