История

ПГХТ „Акад. Н. Д. Зелинский“- гр. Бургас започва да пише своята история през далечната 1960 година като Техникум по индустриална химия. Училището е създадено с цел подготовка на кадри за нефтохимическата промишленост. Започнала съществуването си с четири паралелки, днес гимназията обучава ученици след завършен седми клас в 23 паралелки по 5 специалности:
1. Технология на фармацевтични и парфюмерийно- козметични продукти
2. Екология и опазване на околната среда
3. Икономическа информатика
4. Електронна търговия
5. Системно програмиране
Обучението се осъществява от 48 квалифицирани учители.

Гимназията разполага с учебна сграда, общежитие, библиотека, физкултурен салон, фитнес зала и физкултурна площадка.
Учебният процес се провежда 17 класни стаи, 9 химични лаборатории с най- съвременно технологично оборудване, 8 компютърни зали, в които се провежда обучението по информационни технологии и професионална подготовка. Оборудването и обзавеждането им- съвременни компютърни конфигурации, преносими компютри, интерактивни дисплеи, 3D скенер и принтер, мултифункционални устройства са осигурени със собствени средства и по програми и проекти, които училището печели през годините.
Във връзка с изискванията на пазара по труда от изпълнителски кадри, гимназията предоставя възможност на своите възпитаници да провеждат практическо обучение в реална работна среда. Придобитите знания и формираните умения намират своето приложение при работа във фирми и предприятия с прякото участие на наставници от различни сфери на производството и икономиката. Много от учениците, завършващи ПГХТ „ Акад. Н. Д. Зелинский“, продължават образованието си във висши училища по специалности и направления от средното си образование