НВО

Дати за провеждане на изпитите от НВО 2022/2023 г.
1. Български език и литература – 13.06.2023г. начало 11,00 часа.
2. Математика – 16.06.2023г., начало 11,00 часа.
3. Чужд език( по желание на ученика ) – 14.06.2023г. по график в зависимост от нивото.

  • Писмена част: за ниво В1 и В1.1, начало 11,00 часа;за ниво А2, начало 11,30 часа;за ниво А1, начало 12,00 часа.
  • Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.

4. Информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности(по желание на ученика) – 19 юни 2023 г., по график в две сесии – от 8,30 и от 14,30