НВО

Дати за провеждане на изпитите от НВО 2023/2024 г.
1. Български език и литература – 10.06.2024г. начало 08:00 часа.
2. Математика – 12.06.2024г., начало 08:00 часа.
3. Чужд език( по желание на ученика ) – 11.06.2024г. по график в зависимост от нивото.

  • Писмена част: за ниво В1 и В1.1, начало 08:00 часа;
  • За ниво А1, начало 10:00 часа;
  • Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.

4. Информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности(по желание на ученика) – 14 юни 2024 г., по график в две сесии – от 9:00 и от 14:30