Специалности

Електронна търговия – код 0408

Перспективна професия, която се развива все повече на нашия пазар с възможност да създавате, реализирате и управлявате търговски умения чрез Интернет.
Специалността включва модули като компютърна грамотност, основи на маркетинга, мениджмънт, чужд език по професията, основи на електронния бизнес, онлайн разплащания, интернет маркетинг, системи за управление на съдържанието на уеб-сайтове и други.

Електронна търговия
прием след 7 клас

Тази специалност е свързана с подготовка на специалисти, умеещи да:

  • Създават и поддържат електронни платформи за търговия;
  • Създават и управляват уеб сайт, основни програмни езици, базите от данни икономика на предприятието, финанси, счетоводство, маркетинг;
  • Използват оторизирани програми за максимална защита на данни;
  • Работят с програми за графична обработка на изображения (анимирани изображения, бутони, логота и банери);
  • Работят с електронен подпис и електронни пари. Видовете онлайн разплащания и същност на EPAY.
професия Организатор Интернет приложения