Обществен съвет

ПГХТ „Акад. Н. Д. Зелинский“

Общественият съвет при ПГХТ е учреден през 2016 година. Като членове на финансиращия орган в орган в състава му взима участие г-жа Хр. Жабова, г-жа Д. Петкова, а като представители на работодателските организации- г-жа Рени Бъчварова и г-н Светослав Динев от „ Бусофт инженеринг“ АД.
ОБШЕСТВЕН СЪВЕТ- мандат 2022-2025
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светла Ангелова- представител на родители
СЕКРЕТАР: Петя Петрова- представител на родители
ЧЛЕНОВЕ:
  1. Блага Димитрова- представител на родители
  2. Нели Косаджиева- представител на родители
  3. Тодор Янев- представител на родители
  4. Рени Бъчварова- представител на работодателите
  5. Представител на финансиращия орган
Резервни членове:
  1. Кина Георгиева- представител на родители
  2. Красимира Илиева- представител на родители
  3. София Нигохосян- представител на родители
  4. Айсел Расим- представител на родители
  5. Стефка Карастоянова- представител на родители

ДОКУМЕНТИ