Блог

Дигитална раница – обучение

Единната електронна платформа „Дигитална раница“- в помощ на интерактивното обучение в дигитална среда

„Дигитална раница“ е единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание, създадена по проект „Образование за утрешния ден, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

„Дигитална раница“ дава широк спектър от дигитално учебно съдържание по общообразователните предмети. Платформата прави пренос на всички дейности от реална в дигитална среда, като това включва следните функционалности, достъпни за учители, ученици и родители:

  • Електронен дневник: оценки, отзиви, отсъствия;
  • Възлагане на домашни задания и проследяване на тяхното изпълнение в срок; получаване на рецензии;
  • Голяма база от дигитално съдържание в меню Mozaik (видео, 3D модели и анимации);

Полезност:

За ученициЗа родителиЗа учители
Богат набор от безплатно интерактивно образователно съдържание под формата на дигитални уроци по общообразователни предмети от 1. до 12. клас. Уроците са достъпни от всяко едно устройство, а тяхната интерактивност ги прави ценен инструментариум в усвояване и затвърждаване на знания. Учениците ще имат неограничен достъп до библиотеката с образователно съдържание по всички предмети и класове, а техните родители ще могат да се информират чрез платформата за образователните резултати на своите деца.

Платформата служи като информационен и комуникационен канал с учителя и институцията, чрез който регистрираният родител ще се информира за оценките, отзивите, отсъствията и седмичната учебна програма на детето.

Платформата „Дигитална раница“ позволява:

  • ползване на дигитална библиотека и безплатно образователно съдържание;
  • създаване на авторски уроци посредством инсталирането на безплатния презентационен софтуер за учители mozaBook. Той разширява учебния инструментариум с разнообразни илюстрации, анимации и други възможности за презентации. Ефектното интерактивно съдържание и вградените, развиващи уменията, илюстративни и виртуални лабораторни приложения, помагат за повишаване интереса на учениците и придобиването на знания.

На обучителни сесии, проведени на 22 и 23.02.2023 г., с функционалностите на платформата „Дигитална раница“ е запозната педагогическата колегия на ПГХТ, а на родителските срещи – на 22 и 23.02.2023 г. – родителите на учениците от VIII до XII клас.