Бюджет

Отчет за 2024

Отчет за 2023

Отчет за 2022

Отчет за 2021

Отчет за 2020

Отчет за 2019

Отчет за 2018

Отчет за 2017

Отчет за 2016

Отчет за 2015

Отчет за 2014